Bildiri Konuları

 • Anne beslenme alışkanlıkları
 • Anne sütü ve önemi
 • Anne ve babaların obez çocuğa yaklaşımı
 • Anne ve bebek mikrobiyotası
 • Anne ve bebekte hidrasyon ve sağlığa etkileri
 • Bariatrik cerrahi sonrası gebelikler
 • Bebeklerde ve çocuklarda besin allerjisi ve astım
 • Beslenme ve doğumsal sakatlıklar arasındaki ilişki
 • Beslenme ve gen ekspresyonu, epigenetik
 • Çocukların büyüme ve gelişmeleri
 • Çocukluk çağında obezite
 • Demir ve iyot eksikliği
 • Eksik / fazla beslenmenin teratojeniteye etkisi
 • Fetal beslenmede plasentanın rolü
 • Fetal beslenmenin kognitif fonksiyonlara etkisi
 • Fetal programlanma
 • Gebe ve çocukların aşılanması
 • Gebelerde ve çocuklarda pre ve probiyotikler
 • Gebelik ve çocuklukta d vitamini
 • Gebelik ve laktasyonda beslenme
 • Gebelikte annenin psikolojik durumunun bebeğe etkileri
 • Gebelikte beslenmenin fetal kemik gelişimi ve osteoporoza etkisi
 • Gebelikte beslenmenin fetüste kronik hastalıkların gelişimine etkileri
 • Gebelikte beslenmenin neonatal immün sisteme etkisi
 • Gebelikte bitkisel ilaçların kullanımı
 • Gebelikte bulantı kusma ve beslenme bozukluklarına yaklaşım
 • Gebelikte demir supplementasyonu ve anemi
 • Gebelikte toksik madde ve çevre faktörlerinin gelecekteki sağlığa etkisi
 • Gebelikte uzun zincirli yağ asitleri
 • Gebelikte ve emzirme döneminde ek gıdalar
 • Gebelikte yetersiz ve aşırı beslenmenin etkileri
 • Gebelikteki kilo alımıyla ilerideki obezite ilişkisi
 • Gestasyonel diabet ve fetal etkileri
 • Gıda intoleransı
 • İntrauterin büyüme gelişme geriliği
 • Mamalarla beslenme
 • Neonatal resüsitasyon
 • Nutrigenetik
 • Obezite ile mücadele programları
 • Obezite ve metabolik sendromun perinatal etkileri
 • Obezitenin metabolik, endokrin etkileri
 • Perinatal enfeksiyonlar
 • Prenatal tanı yöntemleri
 • Temel besin öğeleri ve fonksiyonel gıdalar
 • Türkiye’de anne ve çocuk sağlığı
 • Vitamin ve mineral eksikliği